De olika delarnas funktion i en dator

PSU och moderkort

PSU är det internationella namnet för nätaggregatet som sitter i din dator. Detta har då således funktionen att tillföra ström till datorn och alla delar som sitter i den. Valet av PSU kommer att göras med tanke på vilken Wattstyrka som krävs för att det ska finnas en marginal rörande kapaciteten som krävs för att driva datorn. Moderkortet är den stora delen i en dator och ansluts idag med en ATX-kontakt från nätaggregatet. Moderkortet är sedan det som förmedlar informationen mellan alla delar i datorn till processorn för att senare skicka den vidare till skärm och högtalare. Moderkortet tar också emot information från en dators kringutrustning såsom tangentbord, mus och skrivare.

CPU och Ramminne

CPU, eller processorn, i en dator är den del som styr allt. Här görs alla de beräkningar som ska utföras av alla andra delar i datorn. I gengäld skickar alla andra delar information till processorn som då också ser till att allt behandlas i rätt ordning. När det gäller ramminne är detta det arbetsminne som finns i en dator och ansluts i speciella portar på moderkortet. Detta minne gör att du kan arbeta med olika program och håller reda på vad du har utfört innan du sparar ditt arbete.

Grafikkort och Ljudkort

Grafikkortet är den del i datorn som tar ansvaret för grafiken. Med andra ord är det detta kort som skapar den bild du ser på din skärm. Denna del i datorn är mycket viktig för alla, men mest vital rörande kapacitet för de som jobbar med stora bilder, grafik eller spelar tunga spel. Grafikkorten kan vara separata delar, eller finnas som en inbyggd krets i ett moderkort. Rörande ljudkortet så kommer detta på nästan alla moderna moderkort vara inbyggt. För dig som vill ha bättre ljud finns dessa kort att köpa separat. Här handlar det helt enkelt om ett kort som har portar där du kopplar i högtalare och mikrofon för att få ljud i datorn.

Hårddisk och DVD-spelare

Hårddisken är den del i datorn där allt lagras och sparas. Här kommer du att ha alla de olika foldrar och program som finns installerade och sparade i din dator. Dagens hårddiskar finns i två olika varianter. De ena är med den äldre tekniken som medför snurrande skivor vilket kombinerar mekanisk och elektronisk funktion. Den andra varianten är SSD, vilket står för Solid State Drive. Vid valet av dessa får du en helt elektronisk enhet som alltid är det snabbaste valet. DVD-spelare eller annan optisk enhet är ett vanligt val i datorer. Här talas det om en enhet som kan läsa skivor. Detta är idag något som inte behövs, då de flesta installationer sker från USB eller Internet.